Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Anhydrietvloer of magnesietvloer

Anhydrietvloer of magnesietvloer

magnesietvloer

Anhydrietvloer of magnesietvloer wat is het verschil

Een anhydrietvloer is veel zwaarder dan een magnesietvloer ze zijn beiden met vloerverwarming te verwarmen.

Anhydrietvloer van het product anhydriet is een gips gebonden dekvloer een magnesiet is een dekvloer van houtvezels (zaagsel) dus heel duurzaan ! (bouw duurzaam zo moet het zijn).

Bij de keuze van de ondervloer met vloerverwarming valt te overwegen om na te denken over duurzaamheid. Natuurlijke materialen (magnesietvloer) hebben vaak een lange levensduur en kunnen zelfs de lucht in je huis verbeteren, wat ten goede komt aan de atmosfeer in je huis. Verkeerde vloermaterialen vangen veel stof, verergeren allergieën en geven vaak gifstoffen af.

Om te helpen bij de juiste keuze hebben we een aantal op een rijtje gezet. Daarbij hebben we gekeken naar de volgende aspecten:

Productieproces: hoe wordt het product gewonnen of gemaakt? Schaadt dit de omgeving of niet?

Nadelen van kompozyt

Onderhoud

Zoals heel wat materialen zal ook een kompozytvloer af en toe een onderhoudsbeurt nodig hebben. Om het oppervlak vlekvrij te maken kan je het kompozyt afwerken met een beschermende lak of epoxybescherming. Nabehandelen kan met lijnolie of bijenwas.

Nadelen Schuimbeton

Nadelen van schuimbeton is dat het bros is het breekt snel af.
Schuimbeton is een goed produkt, homogeen schuimbeton van constante kwaliteit isoleerd minder dan tempex.
Een betonvloer die veel lucht cellen heeft, ook wel schuim van beton genoemd. Niet te verwarren met cellenstenen of gasbeton.
Schuimbeton is wel erg duurzaam en overal aan te brengen, in korte tijd uitgehard, licht, sterk, uitstekend bewerkbaar, isolerend en zettingsvrij.

Nadelen Anhydriet

anhydrietvloer is niet heel licht; mag uw vloerconstructie niet veel gewicht dragen dan is een magnesietvloer een betere keuze. Dit is net als de anhydrietvloer een ondervloer. Het grootste verschil tussen beide vloeren is dat magnesiet erg licht is: de vloer weegt slechts 3.5 kg per m². Magnesiet is ook beter geschikt om hoogteverschillen op te vangen. Dus in oude woningen met ongelijke vloeren is magnesiet ook een goede optie. Hoewel anhydriet warmte beter geleidt, kan ook magnesiet goed met vloerverwarming worden gecombineerd. Meer informatie over de magnesietvloer vindt u op de website van Woodstock Vloeren.

Nadelen Woonbeton

Woonbeton nadelen: scheurvorming maar hij gaat niet zomaar kapot.

Als we kijken naar alle woonbetonvloer nadelen klinkt deze misschien wel het gekst in je oren. Een woonbeton vloer gaat namelijk enorm lang mee. Deze behoort misschien wel tot de meest duurzame vloersoorten ooit. Wat is daar dan mis mee? Wij mensen houden van verandering. Wat we nu mooi vinden kunnen we over 5 jaar helemaal niks meer vinden. Een prachtige vloer doe je niet zomaar weg als deze er nog prima uitziet

Voordelen kompozyt zeer veel uitstraling warmte

Voordelen Schuimbeton zeer isolerend en gaat overal in en geen vlakke ondervloer nodig

Voordelen Anhydrietvloer is zeer makelijk aan te brengen

Voordelen Woonbeton gaat heel lang mee

Voordelen Zandcementvloer

Het productieproces: voorbereiding en uitvoering

Het productieproces is een omzettingsproces, een transformatieproces. De ingekochte matrialen worden door het uitvoeren van manuele of machinale bewerking getransformeerd tot een vloer. Door deze transformatie wordt aan de vloer waarde toegevoegd.

Het transformatieproces kan een continu verloop hebben, dus een aantal achtereenvolgende bewerkingsfasen zonder onderbreking of een proces waarin (meerdere) fase(n) zijn ingebouwd.

Uitstraling: hoe ziet de ondervloerl er uit?  Welke afwerkingen en mogelijk heden zijn er er mogelijk?

verwijderen oude vloer uit uw woning of bedrijf? Wie kan dat en is gespecialiseerd in het professioneel verwijderen van oudevloeren.  Een oude vloer verwijderen is een flinke klus. Uw vloers verwijderen is namelijk enorm zwaar, tijdrovend en intensief werk. Wanneer ze stevig vast zitten is het zelfs zonder de juiste machines een onmogelijke opgave.

Toepasbaarheid: voor welke ruimten is het materiaal geschikt? Kan een product goed tegen vocht of kan het worden toegepast in veel belopen ruimten?

Onderhoud: hoe moet de vloer onderhouden worden en welke producten zijn daarvoor nodig?

anhydrietvloer of magnesietvloer

anhydrietvloer of magnesietvloer

Levensduur: hoe lang gaat de vloer mee? Dit is eigenlijk het belangrijkste criterium voor de keuze van een duurzame vloer. Zolang een vloer blijft liggen is er geen nieuwe nodig en dus zijn er geen nieuwe grondstoffen en energie nodig voor de productie van een nieuwe afwerking.

Milieubelasting: hoeveel energie is er nodig bij de productie van het materiaal en voor het vervoer naar de gewenste locatie? Een materiaal kan heel goedkoop en milieuvriendelijk geproduceerd worden, maar kan door vervoer over een grote afstand toch veel minder duurzaam worden.

Giftige stoffen: is de vloer van een natuurlijk materiaal of is het gemaakt van een kunststof, waarbij tijdens de levensduur giftige gassen kunnen vrijkomen?

Keurmerk: zijn er keurmerken van toepassing op dit product?

Hergebruik: kan het materiaal na het eerste leven nogmaals gebruikt worden?

Kosten van woonbeton

De kosten van woonbetonvloeren liggen rond de .. euro per vierkante meter. U moet er wel rekening mee houden dat die prijs iets kan variëren. De uiteindelijke prijs is namelijk afhankelijk van onder meer de bereikbaarheid van de stortplek en de oppervlakte van de ruimte. Wilt u een precieze prijs van ons? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Een woonbetonvloer zelf maken kan ook, maar raden wij niet aan. Het is een ingewikkeld proces, waar echt vakmanschap bij komt kijken.

Verschil tussen woonbeton en een gietvloer

Wat betreft uitstraling en slijtvastheid verschillen een woonbetonvloer en een gietvloer weinig van elkaar. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Ten eerste het materiaal. Woonbeton is een cementgebonden vloer, terwijl een gietvloer een compleet synthetisch mengsel van diverse componenten is. Woonbeton is ook een stuk dikker (7 à 8 cm) dan een gietvloer (enkele millimeters). Dit heeft als voordeel dat de vloerverwarming direct in de woonbetonvloer verwerkt kan worden. Dit komt de warmtegeleiding ten goede. Wilt u ook vloerverwarming, dan is woonbeton dus een betere keuze dan een gietvloer.

magnesietvloer

magnesietvloer

WAAROM DUURZAAM?

Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie; het is een uitdagende opdracht die ons allemaal raakt.

Wat we nú doen, heeft gevolgen voor later. Het klimaat verandert, door uitstoot van (te veel) broeikasgassen. We gebruiken meer van de aarde, dan deze kan opbrengen. Dit tast het vermogen van de aarde ernstig aan. Hoe kunnen we tóch blijven groeien en in ieders behoeften voorzien, zonder de aarde verder te belasten? Het antwoord is duurzaamheid.

Als we nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam ondernemen, investeren we in de wereld van morgen. Steeds meer organisaties brengen hun CO2-uitstoot in kaart en werken aan CO2-reductie. De initiatiefnemers van DL streven bovendien naar een duurzame bedrijfsvoering: bij alle bedrijfsprocessen rekening houden met effecten op mens en milieu.

Duurzame bedrijfsvoering
Duurzame bedrijfsvoering begint met een heldere visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast gaat het over duurzaam personeelsbeleid, duurzame innovaties, inkoop én verkoop. Dit is niet alleen belangrijk voor mens en milieu, het onderscheidend vermogen van een bedrijf wordt ook groter.

Investeren in een duurzame bedrijfsvoering is een toekomstgerichte én commerciële keuze. Want steeds meer opdrachtgevers, ook de initiatiefnemers van Duurzame Leverancier, stellen duurzame eisen aan hun (A)leveranciers.

DL ondersteunt leveranciers bij het concretiseren én aantonen van hun duurzame inspanningen. Duurzaamheid krijgt een concreet gezicht.

Vloerverwarming

Vloerverwarming in anhydriet is groen en duurzaam

Er is duidelijk een trend gaande om bewust, groen en duurzaam  te leven. Dit geldt voor bewust eten, bewust om te gaan met energie en misschien wel de keuze voor een elektrische auto of ander vervoer maar vloerverwarming doet het ook goed. De nieuwe generatie is steeds meer maatschappelijk betrokken en denkt aan de toekomst en aan duurzaam wonen. Zo worden de eerste energieneutrale woonwijken ontwikkeld en zijn vele daken al voorzien van zonnepanelen. Maar ook op gebied van energiebesparing kun je veel in je huis doen end daar speelt vloerverwarming in de vloer heeft een belangrijke rol.

Energiezuinig
De aanjaagkosten in de energierekening zijn veel lager in het geval van vloerverwarming dan bij de traditionele radiatoren verwarming. De reden hiervoor is dat de warmte bij vloerverwarming veel geleidelijker verspreid wordt dan bij de centrale verwarming. Je moet je voorstellen dat bij vloerverwarming de constante temperatuur ongeveer 35 graden Celsius bedraagt en bij de CV ketel rond de negentig graden Celsius. Onze adviseurs raden je dan ook aan om een pompschakelaar te plaatsen die alleen in het vloerverwarmingssysteem wordt toegelaten wanneer de temperatuur beneden een bepaalde waarde komt, in plaats van een continue circulatie. Dit is niet alleen energiebesparend maar ook beter voor het milieu!