Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Betonstorten zwaar werk?

Betonstorten zwaar werk?

Betonvloer storten

Betonvloer storten

Betonstorter is voor een bouwvakker, die verantwoordelijk is voor het storten van beton heel zwaar , zowel geestelijk als lichamelijk. Het beroep betonstorter behoort over het algemeen tot geen beroep, maar een betonstorter kan wel ook een ander soort van vakman zijn. In de meeste gevallen zal een betontimmerman naast het maken van bekistingen ook verantwoordelijk zijn voor het storten en verwerken van beton. Omdat betonwerkzaamheden complex kunnen zijn is het niet ondenkbaar dat een betontimmerman extra ondersteuning betonstorten zal krijgen. Het storten van de betonvloer wordt over het algemeen gedaan door gebruik te maken van een betonpomp die de beton met een pomp op de plek pompt, zodat het beton geegaliseerd kan worden door een betonstorter. Het storten en verwerken van beton is over het algemeen zwaar werk te noemen omdat een betonstorter is in de meeste gevallen ook handwerkzaamheden zal moeten uitvoeren, zoals het afwerken van het de beton door middel van een debber. Ook het gebruiken van een trilnaald of trilplaat is voor  de betonstorter is relatief gezien zwaar werk. En het lopen door nat beton is op den duur een vrij zware opgave. Het storten en verwerken van beton is aan het merken als gespecialiseerde werkzaamheden die overgelaten moeten worden aan de juiste vaklieden. Naast het secuur kunnen werken is het als betonstorter erg belangrijk om op de algemene veiligheid te letten tijdens het storten van beton. Deze algemene veiligheid heeft betrekking op het voorkomen van mogelijke persoonlijke ongelukken en het voorkomen van schade aan de betonconstructie, zoals de tempex bekisting Lichte ondervloer voor renovatie.

Koop schuimbeton

Over het algemeen is een betonstorter dus een betontimmerman of een bouwvakker die verantwoordelijk is voor het storten van beton. Afhankelijk van de soort betonconstructie die er gestort zal worden kan een uitvoerder verschillende vaklieden inzetten voor betonwerkzaamheden. Dit is vooral het geval als er veel beton gestort moet worden. Alle verschillende vaklieden zijn dan verantwoordelijk voor specifieke werkzaamheden zoals het trillen van beton, het verspreiden van het beton of het verplaatsen van alle werkmaterialen zodat de werkzaamheden op een soepele manier verkopen. Een betontimmerman of een ander soort vakman kan ook weer verantwoordelijk zijn voor het controleren van de bekisting op het zogenaamde spatten. Het spatten van een bekisting heeft betrekking op het mogelijk bezwijken van een bekisting door zijdelingse druk. Het spatten van bekistingen is bij betonstortwerkzaamheden een reëel risico omdat de druk van vers beton groot kan zijn op een bekisting tijdens het storten van beton. Om het spatten van bekistingen te voorkomen kan het dus belangrijk zijn dat een betontimmerman tijdens het storten van beton de bekistingen steeds controleert. Het komt regelmatig voor dat tijdens betonstortwerkzaamheden nog snel wat extra ondersteuning aangebracht moet worden om mogelijke problemen te voorkomen.betonvloer storten

Het storten van beton is over het algemeen niet heel moeilijk echter is het op de juiste manier verwerken van beton wel aan te merken als specialistische werkzaamheden. Dit heeft vooral betrekking op het goed verdichten van beton, omdat er anders sprake kan zijn van luchtbellen in het beton. Om luchtbellen in betonconstructies te voorkomen zal een betonstorter gebruik maken van een trilnaald om het beton te kunnen verdichten. Het gebruiken van een trilnaald vraagt om de juiste kennis omdat het op een verkeerde manier toepassen van een trilnaad schade kan toebrengen. Door het te lang trillen kan zelfs de bekistingen uiteindelijk spatten, omdat de druk hierdoor te hoog kan oplopen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat een betonstorter de trilnaald snel zal laten zakken in het beton en weer langzaam omhoog trekt.

Betonstorten zwaar werk? Betonvloer van West Friesland Betonvloeren een fluitje van een cent ! Binnen een mum van tijd Zijn er weer veel aannemers blijd !

Houtvezelvloer spaar de natuur

betonvloer storten