Meteen naar de inhoud
Home » Bouw duurzaam met schuimbeton

Bouw duurzaam met schuimbeton

Bouw duurzaam met schuimbeton

Bouw duurzaam met schuimbeton: het is zeer duurzaam en volledig recyclebaar. Maar schuimbeton heeft meer voordelen. Zo heeft het een erg hoog isolerend vermogen, en is het ondanks het geringe gewicht toch erg sterk (100 ton/m2 bij 500 kg/m3). Het bouwstoffenbesluit classificeert schuimbeton als een ‘categorie 1’-bouwstof, wat betekent dat het vrij toepasbaar is in elke vorm. In de meeste gevallen is het ook nog eens goedkoper dan gewoon beton, omdat het niet verdicht hoeft te worden en zichzelf uitvlakt.

Benieuwd naar schuimbeton? Lees alles op onze informatieve website met eigenschappen en toepassingen van schuimbeton.

Interesse? Neem contact op!

Wilt u meer informatie over schuimbeton of bent u geïnteresseerd in een offerte, neem dan contact schuimbeton met ons op.

Weinig arbeidsuren

Een renovatie met schuimbeton neemt maar drie dagdelen in een week in beslag. Een vloerrenovatie staat bijna nooit op zichzelf en vormt vaak een onderdeel  van een totaalrenovatie. Dan is een doorlooptijd van één week geen probleem. Ook de totale hoeveelheid arbeid is veel lager in vergelijking met andere (droge) systemen. We dekken de kruipruimte af met folie en we plaatsen wat piketpaaltjes voor de juiste hoogte. Vervolgens pompen we de ruimte vol met schuimbeton. Afreien van de schuimbetonvloer is daarna simpel. Bovenop de schuimvloer komt de eventuele vloerverwarming te liggen en ten slotte storten we de anhydriet dekvloer. Deze is eveneens eenvoudig en arbeidsvriendelijk aan te brengen. We kiezen hierbij bewust voor anhydriet, omdat de warmtegeleiding hoger is dan bijvoorbeeld zandcement.
Bouw duurzaam met schuimbeton

Bouw duurzaam met schuimbeton

Luchtig
Schuimbeton heeft in verharde toestand allemaal luchtbelletjes. In onverharde toestand laat het zich het beste vergelijken met een dunne, vloeibare grijze mousse. Deze mousse ontstaat door zand, cement, water en luchtbelvormer te mengen in een high-tech machine. Het soortelijk gewicht van schuimbeton ligt tussen de 300 en 2.100 kg/m3 en wordt bepaald door de hoeveelheid in te brengen schuim.

Breed toepassingsgebied
Schuimbeton heeft een enorm breed toepassingsgebied, zoals renovatie van de begane grond vloer, ophogen van een verzakte bodem in de kruipruimte, isoleren van de kruipruimte, bodemafsluiting (bij vochtproblemen), het ophogen van verzakte bedrijfsvloeren, het afvullen van oude rioleringen en zelfs de fundatie voor atletiekbanen en sportvelden. Wanneer een houten vloer verrot is, of er is sprake van betonrot dan is herstel een kostbare zaak. Het toepassen van schuimbeton is dan een goedkope, maar toch duurzame optie.

Schuimbeton met vloerverwarming gebruiken

Bouw duurzaam met schuimbeton

Bouw duurzaam met schuimbeton