Meteen naar de inhoud
Home » Certificaat brandveiligheid magnesietvloer

Certificaat brandveiligheid magnesietvloer

Welke vloer heeft certificaat brandveiligheid magnesietvloer

Als gebruiker van een gebouw, ben je ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de magnesietvloer. Natuurlijk wil je dat bij brand iedereen snel in veiligheid is en dat de schade beperkt blijft. Daarom laat je een gecertificeerde magnesietvloer aanleggen. Per vloer ontvang je een certificaat. Om er zeker van te zijn dat de brandbeveiliging aan de gestelde eisen voor de situatie blijft voldoen, moet er een inspectie plaatsvinden tijdens het aanleggen wat geld kost. In sommige situaties is inspectie zelfs verplicht.

De brandbeveiliging heeft de veiligheid van personen, het beperken van materiële schade en bedrijfscontinuïteit als doel. Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt aan de hand van inspectieschema’s, of de brandbeveiliging (nog steeds) geschikt is voor de bedrijfssituatie.

Brandbeveiligingsinstallaties, de daarmee samenhangende bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen, zorgen gezamenlijk voor de benodigde brandbeveiliging.  Als alles in orde is, krijg je het inspectiecertificaat. Hiermee toon je aan dat je brandbeveiligingsinstallatie aan de eisen voldoet. En zo niet, dan vertelt het inspectierapport wat je moet verbeteren om alsnog het inspectiecertificaat te verkrijgen. Dit inspectiecertificaat is ook belangrijk voor de verzekeraar.

Verplichte inspectie

Inspectie van de brandbeveiliging is soms wettelijk verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aantal gebruiksfuncties volgens het Bouwbesluit 2012. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit.

Beknopte inspectie bij gecertificeerde aanleg en onderhoud

Bij de inspectie kunnen rapporten en certificaten die betrekking hebben op de brandbeveiligingsinstallatie worden gebruikt. Certificaten van levering, installatie of onderhoud, die zijn afgegeven onder verantwoordelijkheid van een geaccrediteerde certificatie-instelling, leiden tot een beknoptere inspectie van de installatie waarop het certificaat betrekking heeft.

Inspectie aanvragen

Je wilt toch ook dat jouw brandbeveiligingsinstallatie in orde is? Benieuwd hoe een inspectie in zijn werk gaat en wat je kunt doen om het proces goed te laten verlopen? Bekijk dan onderstaand filmpje. Een inspectie kun je aanvragen bij 1 van de bevoegde.