Meteen naar de inhoud
Home » Heb jij meer dan 1 werkgever?

Heb jij meer dan 1 werkgever?

Soms toch belasting bijbetalen Heb jij meer dan 1 werkgever?

Laat u maar 1 werkgever of uitkeringsinstantie rekening houden met de loonheffingskorting? Je heb meer als 1 baas? Wordt er meschien wel te kort belasting betaald in dat geval moet je belasting bijbetalen !!!!

Moelijk? bij ons niet! 06-15502791 of kijk op TBO  wordt ZZP,er wij verlossen jouw van het kwade !

Als u te weinig belasting betaalt via de loonheffing, komt dat doordat de belasting over uw totale jaarinkomen hoger is dan de belasting die in totaal op uw loon of uitkeringen is ingehouden. Omdat ons belastingstelsel een oplopend tarief heeft met 4 schijven, betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger wordt. WIJ HEBBEN DE OPLOSSING KLIK HIER

Voorbeeld

Alle tarieven en heffingskortingsbedragen zijn fictieve bedragen.

U bent niet getrouwd en 57 jaar. U ontvangt € 28.500 loon en een lijfrente-uitkering van € 15.000 per jaar. Voor u geldt een loonheffingtarief van 37%. U hebt recht op de algemene heffingskorting van € 2.000. U hebt recht op arbeidskorting over uw loon. Deze korting is € 1.000. U laat de instantie die uw lijfrente uitkeert, rekening houden met de heffingskortingen.

 

Heb jij meer dan 1 werkgever? Maak er opdrachtgevers van!

belasting bijbetalen

belasting bijbetalen

Verschillende banen in loondienst

Als je werkt, houdt je werkgever belasting in op je loon. Heb je in 1 jaar verschillende banen? Dan kan het zijn dat er te veel belasting is ingehouden op je loon. Hierbij is van belang of je de banen na elkaar of tegelijkertijd hebt. Vul de aangifte in om meteen te zien of je belasting kunt terugkrijgen.

Verschillende banen na elkaar

Heb je verschillende banen na elkaar? Dan hebben al je werkgevers belasting betaald (loonheffing) over je loon. Hiervan kun je waarschijnlijk een gedeelte terugkrijgen. Hoeveel belasting er al is betaald, staat bij ‘loonheffing’ of ‘loonbelasting’ op de jaaropgaven die je van je werkgevers ontvangt.

Verschillende banen tegelijkertijd

Heb je tegelijkertijd verschillende banen? Dan kan het zijn dat je werkgevers te weinig belasting over je loon betalen. Je moet dan misschien achteraf belasting betalen.

Als je werkt, heb je recht op korting op de belasting. Dit heet loonheffingskorting. Je werkgever kan die korting toepassen, zodat jij meer loon krijgt. Maar als meerdere werkgevers die korting voor jou toepassen, betalen zij te weinig belasting over je loon en moet je misschien achteraf belasting betalen. Zorg er daarom voor dat maar 1 werkgever voor jou de loonheffingskorting toepast.

Aangifte-app

Met de aangifte-app of de online aangifte op Mijn Belastingdienst zie je meteen hoeveel belasting je terugkrijgt. Vul je aangifte in.