Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Wat kost een zonnepaneel maken

Wat kost een zonnepaneel maken

Welk zonnepaneel is het beste met vloerverwarming

Magnesietvloer

De wetenschappers gaan in hun berekening uit van een zonne-intensiteit van 1.700 kilowattuur per vierkante meter per jaar, het gemiddelde in Zuid-Europa. Bovendien is hun conclusie gebaseerd op een levensduur van de zonnepanelen van 30 jaar.

nederland lacht maar het klopt niet !
Wat kost het als een zonnepaneel het niet meer doet?
Wat kost het om hem te maken als deze stuk is?

Zon kan wel in Nederland

Bij Vrijopnaam spreken we elke dag met mensen over energie opwekken via zonnepanelen. Vragen over zonne-energie krijgen we ook: is dat wel realistisch in Nederland? En hoe zit het met de CO2-uitstoot? Daarom zetten we vier veelgehoorde misvattingen op een rij. Een waarschuwing vooraf: getallen zijn onvermijdelijk voor wie meer wil weten over de mogelijkheden van zonne-energie in Nederland.

Misvatting 1: Nederland is te klein

We horen vaak: ‘Nederland is toch veel te klein of te vol’ voor zonnepanelen of windenergie om alle energie op te wekken. Laten we dat eens omdraaien. Wat als de elektriciteit van alle huishoudens in Nederland volledig via de zon wordt opgewekt? Dan moet de zon ongeveer 23.000 miljoen kilowattuur aan stroom opwekken. Met de huidige stand van de techniek zijn daarvoor 30.000 hectare zonnepanelen nodig. Dat klinkt veel, maar is nog geen vierkant van 18 x 18 kilometer. Ongeveer de helft van de Noordoostpolder. Best haalbaar toch?

Stel dat we de totale energiebehoefte van Nederland met zon zouden willen opwekken. Dan heb je een stuk Nederland nodig wat hieronder rood gearceerd is.

Een paar herberekingen met een lagere zonne-intensiteit en een kortere levensduur leveren minder positieve resultaten op. In de meeste gevallen blijven zonnepanelen een betere keuze dan elektriciteit opgewekt door fossiele brandstoffen, zij het niet altijd even overtuigend. In het geval van gadgets die door zonnepanelen worden opgeladen, blijkt de technologie zelfs schadelijker dan elektriciteit opgewekt door steenkool.

Zonnepanelen vallen niet uit de lucht – ze moeten geproduceerd worden. Net als bij computerchips (die grotendeels uit hetzelfde materiaal bestaan) is dat een vuil en energie-intensief proces. Er moeten grondstoffen ontgind worden, die vervolgens via allerlei stappen moeten worden bewerkt.

Die behandelde materialen worden tot zonnecellen verwerkt, en die zonnecellen tot modules (de zonnepanelen). Al deze processen produceren luchtvervuiling en uitstoot van zware metalen, en ze consumeren energie – wat opnieuw luchtvervuiling, zware metalen en ook broeikasgassen veroorzaakt.

Opzet van het onderzoek

De ecologische prijs van het energieverbruik is sterk afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit wordt geproduceerd. De onderzoekers gaan daarom uit van drie scenarios. Het eerste is gebaseerd op de doorsnee Europese energiemix, het tweede op de gemiddelde Amerikaanse energiemix (die ongeveer 45 % CO2-intensiever is).

Een derde scenario gebruikt de gegevens van het recente “Crystal Clear” project van de Europese Commissie, dat de energiemix onderzocht van 11 Europese en Amerikaanse silicium- en PV-fabrikanten. Omdat die naar verhouding meer hydrokrachtcentrales en gas gebruiken (uit kostenoverwegingen) is dit het “best-case-scenario”. De onderzoekers bestudeerden 4 types zonnecellen: multi-kristallijn silicium (met een efficiëntie van 13 procent), mono-kristallijn silicium (14%), ribbon silicium (11,5%) en dunnefilmtechnologie (9%).

co2 neutraal? wat is co2 neutraal

CO2-neutraal

CO2-neutraal betekent dat er per saldo geen sprake is van CO2-uitstoot.

CO2 oftewel koolstofdioxide is een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals benzine, aardgas en kolen. Kooldioxide komt van nature voor in de atmosfeer maar onder invloed van de mens is de aanwezige concentratie flink toegenomen. Dit zorgt ervoor dat de aarde de warmte die afkomstig is van de zon minder goed kwijt kan in de ruimte, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. Dit broeikaseffect is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering.

Het begrip CO2-neutraal kom je vooral veel tegen bij reizen (bijvoorbeeld per vliegtuig of openbaar vervoer) en op verschillende producten. Het houdt in dat de CO2-uitstoot van het vervoer of de productie geen invloed op het klimaat heeft. Aangezien CO2-uitstoot in de meeste gevallen onvermijdelijk is gebeurt dit over het algemeen door de uitstoot van CO2 te compenseren door bomen te planten of door te investeren in projecten die CO2-uitstoot elders zullen verminderen.

Wat is een pelletkachel
zonnepaneel

Hieronder staan een aantal van onze meest gestelde vragen.

Wat is een pelletkachel ?

Een pelletkachel is een kachel die brand op pellets, dit zijn kleine brokjes hout die gemaakt zijn van zaagsel en snippers . Het zaagsel word in een machine onder hoge druk samen geperst tot kleine ronde staafjes dit noemen we hout pellets bij groenverwarmen kunnen ze u er alles over vertellen.

  • Pellets worden van restafval gemaakt, raakt dat nooit op?

Natuurlijk is het restafval van de houtindustrie niet eindig, maar op dit moment wordt maar een klein deel omgezet in pellets. Pellets kunnen daarbij ook gemaakt worden van biomassa zoals pulp van mais of soja. Er worden al pellets gemaakt van berm gras, maar dit zit nog in een proef traject. En door dat er steeds opnieuw bossen worden aangeplant blijft er altijd biobrandstof.

  • Hoe werkt een pelletkachel?

Boven zit het reservoir met hout pellets die vervolgens in de verbrandingskamer worden gebracht. Door middel van een elektronische ontsteking gaan de pellets ontbranden Een ventilator zorgt voor de aanvoer van verse lucht, de afvoer naar buiten en voor de toevoer van warme lucht in de ruimte. De aslade vangt de as op zodat de verbrandingskamer schoon blijft.Wilt u pelletkachel in werking zien bij Groenverwarmen in de showroom staan er een aantal brandend en zij kunnen u er alles over vertellen.zonnepaneel

Besto groep Obdam

zonnepaneel

zonnepaneel

zonnepaneel